Ćwiczenia percepcji wzrokowej - czyli jak usprawnić czytanie i pisanie!

 Coraz częściej w zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznych pojawiają się ćwiczenia na rozwinięcie spostrzegawczości wzrokowej. Nie trzeba jednak posiadać opinii z poradni, by wraz z dzieckiem wykonywać ćwiczenia warunkujące powodzenie w zakresie czytania i pisania.Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową na materiale obrazkowym
 • różnicowanie figur geometrycznych po względem kształtu, koloru, grubości i wielkości
 • dobieranie par jednakowych figur geometrycznych
 • rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych zabawa ,,Co się zmieniło”
 • zapamiętywanie elementów eksponowanego obrazka
 • układanie figur geometrycznych z części
 • układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci (Mozaika)
 • korzystanie z zeszytów ćwiczeń wzory i obrazki M. Frostig
 • rysowanie kompozycji za pomocą szablonów
 • rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru
 • układanki obrazkowe
 • loteryjki i domina obrazkowe
 • układanie obrazków z części
 • dobieranie części obrazka do całości
 • dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina)
 • układanie puzzli
 • wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami
 • zabawy z wykorzystaniem ,,pusów”
 • rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
 • podział przedmiotów na grupy np. rośliny ,zwierzęta, owoce itp.
 • zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
 • zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
 • rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów
 • historyjki obrazkowe –porządkowanie obrazków w kolejności
Przykłady ćwiczeń usprawniających percepcję wzrokową na materiale literowym
 • zapamiętywanie eksponowanych liczb, cyfr
 • odtwarzanie ich w odwrotnej kolejności (od końca)
 • rozpoznawanie kształtu liter
 • wyszukiwanie ich wśród innych liter poprzez wykreślanie, zaznaczanie
 • wycinanie ich z makulatury (gazety, czasopisma)
 • dobieranie w pary (wielka- mała, drukowana-pisana)
 • wylepianie plasteliną, kolorowym papierem
 • dopasowywanie liter do obrazka
 • tworzenie wyrazów z rozsypanek literowych
 • tworzenie nowych wyrazów poprzez dodanie lub zabranie litery
 • tworzenie sylab otwartych, zamkniętych, ze zbiegiem spółgłosek z wykorzystaniem ruchomego alfabetu
 • ćwiczenia w czytaniu sylabami
 • wyszukiwanie takich samych sylab wśród podanych wyrazów
 • wyszukiwanie wyrazów z tą sama wskazaną sylabą
 • tworzenie wyrazów z rozsypanek sylabowych
 • wyszukiwanie w podanych wyrazach innych ukrytych wyrazów (np.serce-ser, hamak-mak itd.)
 • uzupełnianie wyrazów brakującymi literami, sylabami ( wyrazy z lukami)
 • uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami
 • dobieranie do podanych obrazków właściwych podpisów
 • uzupełnianie luk w podpisach pod obrazkami
 • rozwiązywanie rebusów, zagadek, krzyżówek
 • układanie zdań z rozsypanek wyrazowych
 • segregowanie zdań pod względem kolejności
 • wyszukiwanie w przygotowanym tekście błędów literowych oraz skreślanie wyrazów niepotrzebnych
 • pisanie z pamięci 
źródło: http://literka.pl